Filosofie naší práce

Jakým způsobem zabezpečujeme úspěšné uvedení a prodej produktu na trhu?

  • Snažíme se pochopit firemní kulturu společnosti, která nám produkty svěřila do péče
  • Hledáme co nejvhodnější marketingovou strategii, která by odpovídala záměrům společnosti s produktem a zároveň byla pochopitelná a zajímavá pro českého zákazníka
  • Neotřelým kreativním přístupem se odlišujeme od konkurenčních produktů
  • Před uvedením na trh a přípravou strategie mluvíme s našimi externími odborníky, ověřujeme si u nich připravené kampaně
  • Do našich marketingových strategií zapracováváme vědecké argumentace
  • Usilujeme o to, aby návštěvy našich reprezentantů lékaře poučily, těšily, ale nenudily!
  • Klademe důraz na správné načasování všech aktivit