Marketing a podpora predaja

Pod marketingom a predajom prípravkov máme na mysli starostlivosť o prípravok v celej šírke. Preberáme kompletnú zodpovednosť. Obchodujeme na vlastný účet a riziko. Je možné ale dohodnúť aj iné modely obchodnej spolupráce. Môžeme prevziať starosť o registrácii, analyzujeme potenciál trhu, sledujeme aktivity konkurencie a z týchto informácií pripravíme optimálnu obchodnú stratégiu a jej následnú realizáciu predajným tímom.

V KTORÝCH PRÍPADOCH JE VHODNÉ odovzdať plnú ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPRAVOK PRÁVE NÁM?

  • Medzinárodná spoločnosť, ktorá má pre trh vhodné prípravky, ale nemá vo Slovenskej republike zastúpenie.
  • Spoločnosť, ktorá nemá čas venovať sa vybraným špecializáciám lekárov, pre ktorých je portfólio tiež vhodné.
  • Spoločnosť, ktorá má originálne liečivo i vlastný generický liek a jej snahou je zväčšiť vlastný podiel na trhu pomocou zdravej konkurencie medzi svojimi prípravky tým, že marketingovo zacieli na iné segmenty a neodliší je len cenou.

Čo urobíme PRE TO, ABY PRÁVE VÁŠ LIEK BOL ÚSPEŠNÝ?

  • Originálny prístup k tvorbe obchodných stratégií
  • Kvalitný predajný tím
  • Precízne riadenie
  • Dôsledne sledujeme predaje, ktoré sú najlepším kritériom úspešnosti.